Velpatasvir 100mg

Velpatasvir е директно действащ антивирусен (DAA)Velpatasvir е директно действащо антивирусно лекарство (DAA), което използва за лечение на хронична хепатит C вирусна инфекция (HCV) заедно с други антивирусни Sofosbuvir 400 mg. HCV е едноверижен RNA вирус, който е категоризиран в девет отделни генотипа, като генотип 1 е най-честият и засяга 72% от всички хронични пациенти с HCV.Велпатасвир действа като дефектен субстрат за NS5A (неструктурен протеин 5А), не-ензимен вирусен протеин, който играе ключова роля в репликацията на вируса на хепатит С, монтажа и модулацията на имунните отговори на гостоприемника. Субстанцията блокира NS5A, протеин, необходим за репликацията на вируса на хепатит С в кръвта.Velpatasvir има по-висока бариера за резистентност от първо поколение NS5A инхибитори, като Ledipasvir и Daclatasvir. Velpatasvir (Epclusa) е единственият наличен директно действащ антивирусен продукт в комбинация със софосбувир, който е друг пряко действащ антивирусен лекар.Epclusa (Sofosbuvir 400 mg с Velpatasvir 100 mg) е първата комбинация на HCV продукт, показан за лечение на всички генотипове на хепатит С със или без цироза. Също така в момента е най-мощният HCV антивирусен лекарствен продукт на пазара с продължителен вирусологичен отговор (SVR) след 12 седмична терапия от 93-99% в зависимост от генотипа. ФармакокинетикаПри перорално приемане на Velpatasvir и Sofosbuvir той достига най-високите плазмени нива след 3 часа. Свързването с плазмените протеини е над 99,5%. Той бавно метаболизира чернодробните ензими на CYP2C8, CYP2B6 и CYP3A4. Над 98% от циркулиращото вещество е самият Velpatasvir, докато в човешката кръвна плазма и фекалиите са идентифицирани монохидроксилирани и деметилирани метаболити.The Velpatasvir is excreted 94% via the faeces, and only 0.4% through urine. The Biological half-life is about 15 hours. Някои от обичайно използваните комбинирани таблетки Genric Epclusa (Velpatasvir 100 mg и Sofosbuvir 400 mg), налични в България
ПРЕДПИСАНИЕvelpatasvir100mg.com, напълно лицензирана и регулирана аптека в областта на фармацията, предприема всички предпазни мерки, за да се придържа стриктно към законите и подзаконовите нормативни актове, изложени в предоставянето на медикаменти, отпускани по лекарско предписание. С поставянето на поръчката за лекарствата си по лекарско предписание Вие приемате и приемате следните условия относно закупуването на лекарства, отпускани по лекарско предписание.

velpatasvir100mg.com няма да предоставя лекарства, отпускани без рецепта, без валидно предписание от лицензиран лекар.

Ако поръчвате лекарство (и) по лекарско предписание, с настоящото потвърждавате, че ще ни изпратите сканирано копие на Вашите валидни предписания чрез електронна поща, факс, Whatsapp или по пощата и тази рецепта след това ще бъде подложена на контрол от и одобрение от нашите квалифицирани фармацевти.

Информацията за наркотици, предоставена във velpatasvir100mg.com, е само за информационни цели и този уебсайт не е предназначен за диагностика, лечение или медицински съвети. Ние не носим отговорност за неблагоприятни последици или вреди за Вас в резултат на зависимостта ви от информацията в уебсайта.

velpatasvir100mg.com изисква или Потребителят, Клиентът или Грижата да потвърдят, че е напълно наясно с индикациите, нежеланите реакции, лекарствените взаимодействия, ефектите от пропуснатата доза или с предозиране на лекарствата, които той / тя поръчва от нас. Необходимо е да потърсите професионален съвет от Вашия лекар, преди да купите или да консумирате каквото и да е лекарство от velpatasvir100mg.com.

На адрес velpatasvir100mg.com може да поръчате лекарствени средства от Ваша полза.

ОПРОВЕРЖЕНИЕТази информация не трябва да се използва, за да решите дали да приемате този продукт или каквото и да е друго лекарство. Само доставчикът на здравни грижи има познания и обучение, за да реши кои лекарства са подходящи за конкретен пациент. Тази информация не одобрява каквото и да е лекарство като безопасно, ефективно или одобрено за лечение на всеки пациент или здравословно състояние. Това е само кратко обобщение на общата информация за този продукт. Той не включва цялата информация за възможните употреби, указания, предупреждения, предпазни мерки, взаимодействия, неблагоприятни ефекти или рискове, които могат да се отнасят за този продукт. Тази информация не е специфична медицинска помощ и не замества информацията, която получавате от доставчика на здравни услуги. Трябва да говорите с доставчика на здравни услуги за пълна информация за рисковете и ползите от използването на този продукт.контакт

АДРЕС

Apartment No.304 A Wing,
Shiva Shakthi chs ltd,
JP Road, Near Apna Bazar,
Andheri(West), Mumbai - 400058.
Maharashtra.

ТЕЛЕФОН

+91- 99877 11567

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

applepharmaceutical@gmail.com